Om tegn.tv

I 2013 ble «Forprosjekt videoarkiv for norsk tegnspråk» gjennomført for Norges Døveforbund med støtte fra ExtraStiftelsen med Finn Arild Thordarson som prosjektleder. Prosjektet fikk støtte fra Nasjonalbiblioteket, Døves Media, Statped, Døvekirken og Stiftelsen Signo med intensjonsavtaler om at de ønsket å bidra med sine produksjoner til et felles videoarkiv for norsk tegnspråk på nett.

I forprosjektet ble det utarbeidet en modell for et arkivsystem med både et «profesjonelt» arkiv med innlogging og innholdskontroll for produsenter/eiere av videomateriell, og en publikumsportal med fri visning av utvalgte videoer. Det ble søkt midler om å realisere dette, men omfang og kostnad gjorde at det var en utfordring å finansiere utviklingen av et fullt arkiveringssystem for både produsenter og publikum – både et «profesjonelt» arkiv og en publikumsportal.

Mediebedriften Supervisuell ble etablert i 2015, og utviklet et eget innholdshåndteringssystem på webstedet video.supervisuell.no. Supervisuell fikk også i 2015-2016 støtte fra ExtraStiftelsen til å produsere nye informasjonsfilmer og re-mastre tidligere DVD-produksjoner og legge det ut på webstedet.

Konseptet Tegnspråkarkivet BETA ble utviklet og det ble lagt inn filmer fra flere produsenter, som f.eks. Døves Media, Lydløs produksjoner og privatpersoner/grupper. Domener som tegnsprakarkivet.no og forkortelser som tsark.no ble opprettet og pekte på portalen, men senere ble det besluttet å satse på tegn.tv som både navn og adresse. I 2017 fikk Supervisuell støtte fra ExtraStiftelsen til å videreutvikle tegn.tv.

Januar 2018 ble Tegnspråkarkivet BETA omdøpt til tegn.tv og flyttet over til domenet tegn.tv. Alle tidligere nettadresser for Tegnspråkarkivet BETA peker nå til tegn.tv.

Fra januar 2018 er tegn.tv etablert som en felles distribusjonskanal for norske tegnspråklige produksjoner uavhengig av hvem som produserer. Utviklingen av nettstedet er støttet av ExtraStiftelsen fram til 31.12.2018.

Er det noe du lurer på om tegn.tv? Send en epost til post@supervisuell.no!