Hjelp! Barnet mitt hører ikke! – Døve og hørselshemmede barn som voksne