Hjelp! Barnet mitt hører ikke! – Erfaringer med høreapparater og CI