Produsert av Statped Statped

Guttestreker

Guttestreker er en samling av humoristiske fortellinger fra livet på døveskolen på 80-tallet. Kevin Eide Edvardsen og Torkil Pettersen forteller om sin tid ved Trondheim offentlige skole for døve. Historiene bærer preg av at det er to gutter som har hatt livlig fantasi og funnet på mye sprell, men det er også historier om en felles identitet og samhold.

Filmen ble først publisert på http://www.erher.no/materiell/gru-teg-8-10-guttestreker/source/

Produsert av Statped i 2015 med støtte fra Nasjonalbiblioteket.

Fortellere: Kevin Eide Edvardsen og Torkil Pettersen
Fortalt på norsk av: Kjersti Fjellstad og Morten Rørth
Tilrettelegging av stemmemanus: Kjersti Fjellstad og Mette Eid Løvås
Lydopptak og lydbearbeiding: Øystein Vesaas, Lydkjøkkenet
Teksting: Camilla Jin Berg
Videoopptak og redigering: Tone Ervik og Dag Bøe
Illustrasjoner og omslag: Gudrun Haave
DVD meny: Gudrun Haave og Dag Bøe
Nettside: Marthe Trætli
Prosjektleder: Mette Eid Løvås