Om tegn.tv

Hva er tegn.tv?
Formålet med tegn.tv er å samle og distribuere tegnspråkfilm. Nettkanalen tegn.tv distribuerer for alle produsenter av tegnspråkfilm, og skal være en uavhengig plattform som er tilgjengelig for alle filmskapere.

Filmene på tegn.tv er primært filmer med dialog på norsk tegnspråk. Filmer som på andre måter er relatert til tegnspråk kan også publiseres på tegn.tv. Alle som produserer tegnspråkfilm er velkommen til å søke om å få sine filmer publisert kostnadsfritt på tegn.tv. Det blir gjort en redaksjonell vurdering av hvilke filmer som er egnet til distribuering, og vi kan også være behjelpelig med tilpasninger ved behov.

Tegn.tv drives i dag av Supervisuell med støtte fra Nasjonalbiblioteket, og har også egenproduksjon med spesielt tegnspråklige barn og unge som målgruppe.


Historien bak tegn.tv

I 2013 ble «Forprosjekt videoarkiv for norsk tegnspråk» gjennomført for Norges Døveforbund med støtte fra ExtraStiftelsen. I forprosjektet ble det utarbeidet en modell for et arkivsystem med både et «profesjonelt» arkiv med innlogging og innholdskontroll for produsenter/eiere av videomateriell, og en publikumsportal med fri visning av utvalgte videoer. Før prosjektoppstart inngikk alle større aktører som produserte tegnspråkfilm i Norge intensjonsavtaler om at de ønsket å samarbeide med arkivet og bidra med sine produksjoner.

Forprosjektet ble videreført av Supervisuell som utviklet et eget innholdshåndteringssystem på webstedet video.supervisuell.no med støtte fra Extrastiftelsen i 2015-2016. I prosjektet inngikk også å re-mastre tidligere DVD-produksjoner og å lage nye informasjonsfilmer.

Pilotutgaven av tegn.tv het «Tegnspråkarkivet BETA» og ble videreutviklet samtidig som det ble publisert flere filmer av andre produsenter. Tidligere nettadresser (tegnsprakarkivet.no, tsark.no) ble fra 2017 omdirigert til det nye domenet tegn.tv, som også ble navnet på nettkanalen. ExtraStiftelsen støttet videreutviklingen av tegn.tv fram til og med 2018, men fra modellen i forprosjektet er det bare publikumsportalen som er realisert. Fra og med 2019 er tegn.tv i permanent drift med støtte fra Nasjonalbiblioteket. Supervisuell har ansvar for drift av og egenproduksjon til tegn.tv, med spesielt barn og ungdom som målgruppe.

Kontakt tegn.tv
Send oss epost på post@tegn.tv