Om tegn.tv

Hva er tegn.tv?
Formålet med tegn.tv er å produsere, samle og distribuere tegnspråkfilm. Nettkanalen tegn.tv distribuerer for alle produsenter av tegnspråkfilm, og skal være en uavhengig plattform som er tilgjengelig for alle filmskapere.

Filmene på tegn.tv er primært filmer med dialog på norsk tegnspråk. Filmer som på andre måter er relatert til tegnspråk kan også publiseres på tegn.tv. Alle som produserer tegnspråkfilm er velkommen til å søke om å få sine filmer publisert kostnadsfritt på tegn.tv. Det blir gjort en redaksjonell vurdering av hvilke filmer som er egnet til distribuering, og vi kan også være behjelpelig med tilpasninger ved behov.

Tegn.TV er en ideell virksomhet som mottar støtte fra statsbudsjettet.


Historien bak tegn.tv

I 2013 ble «Forprosjekt videoarkiv for norsk tegnspråk» gjennomført for Norges Døveforbund med støtte fra Stiftelsen Dam. I forprosjektet ble det utarbeidet en modell for et arkivsystem med både et «profesjonelt» arkiv med innlogging og innholdskontroll for produsenter/eiere av videomateriell, og en publikumsportal med fri visning av utvalgte videoer. Før prosjektoppstart inngikk alle større aktører som produserte tegnspråkfilm i Norge intensjonsavtaler om at de ønsket å samarbeide med arkivet og bidra med sine produksjoner.

Forprosjektet ble videreført av Supervisuell som utviklet et eget innholdshåndteringssystem på webstedet video.supervisuell.no med støtte fra Stiftelsen Dam i 2015-2016. I prosjektet inngikk også å re-mastre tidligere DVD-produksjoner og å lage nye informasjonsfilmer.

Pilotutgaven av tegn.tv het «Tegnspråkarkivet BETA» og ble videreutviklet samtidig som det ble publisert flere filmer av andre produsenter. Tidligere nettadresser (tegnsprakarkivet.no, tsark.no) ble fra 2017 omdirigert til det nye domenet tegn.tv, som også ble navnet på nettkanalen. Stiftelsen Dam støttet videreutviklingen av tegn.tv fram til og med 2018, men fra modellen i forprosjektet er det bare publikumsportalen som er realisert. Fra 2019 fikk Supervisuell støtte fra Nasjonalbiblioteket til å drifte tegn.tv på permanent basis. I 2022 ble tegn.tv skilt ut fra Supervisuell og etablert som en egen ideell virksomhet.


Styret i Tegn.TV
Finn Arild Thordarson (styreleder)
Arnfinn M. Vonen (nestleder)
Sindre Falk
Endre Elvestad Olsvik
Faten Lubani
Ingrid Grønning By
Bente Lundberg

Kontakt tegn.tv
Send oss epost på post@tegn.tv


Organisasjonsnummer
927907046

Postadresse
Hinderveien 7
3223 Sandefjord