Produsert av Museum Stavanger

Norsk Hermetikkmuseum

- en del av Norsk grafisk museum fra 2021

«Tegnspråkopplæring for foreldre i Rogaland» benyttet i 2015 Norsk Hermetikkmuseum til å praktisere tegnspråk og lære om Stavangers historie. Etter besøkene på Norsk hermetikkmuseum hadde Statped og NHM flere samtaler om tegnspråklige oversettelser av den skrevne informasjonen på museet. Statped mente at NHM burde ha tilgjengelig informasjon på tegnspråk. Helt i tråd med den nye samarbeidsavtalen mellom Statped og Språkrådet, mente Statped at dette ville synliggjøre tegnspråk i det offentlige rom.

Norsk Hermetikkmuseum og Statped utviklet i 2016 en tegnspråktolket versjon av vår omvisning på museet. I 2021 vil hermetikkmuseet bli slått sammen med Norsk Grafisk Museum i Gamle Stavanger.

Målsettingen med prosjektet «Tegnspråktolking på Norsk hermetikkmuseum» er å bidra til inkludering og deltakelse for alle med hørselstap.

I museet er det satt opp plakater med QR koder som leder til videoene, slik at gjester kan få opp tegnspråklig guiding på sin smartelefon ved å holde kamera opp foran plakatene.

Formidlet på norsk tegnspråk av Petter Sørensen og Kristine Simonsen Vidvei.