Produsert av Samarbeid

Prøvetid

Mockumentary på tegnspråk. En samproduksjon mellom Teater Manu, Døves Media og Supervisuell. Manus utviklet av Ordskred.