Produsert av Supervisuell / Döviana / Schwung

TegNorden

TegNorden er et samarbeidsprosjekt mellom Schwung i Danmark, Döviana i Sverige og Supervisuell i Norge.

I denne filmserien vil du lære mer om de skandinaviske landene og lære mer om tegnspråk fra de ulike landene. Målet med prosjektet er kulturutveksling og å bygge broer mellom tegnspråklig ungdom i de skandinaviske landene.

TegNorden ble produsert i 2017 med støtte fra NordPlus og ble opprinnelig publisert en egen webside som ikke eksisterer lenger. Filmene er derfor publisert på nytt her på tegn.tv.