Utrydningstruede fortellinger

Til alle tider i alle kulturer er fortellingen en hjørnestein i dannelsen av vår identitet. Fortellingene former vår individuelle identitet som medlem i en familie, som elev i et kull på en skole, som representant for en generasjon, for en bygd eller for en minoritet.

Vi har her samlet fortellinger på norsk tegnspråk fra døve mennesker. Målet har vært å fange og formidle tegnspråklige fortellinger før hendene stilner.

Noen av disse fortellingene handler om skoletid, og om livet på internat. Andre fortellinger handler om voksenliv og utfordringer knyttet til arbeid, familieliv og deltakelse i samfunnet i en tid da det ikke fantes en offentlig tolketjeneste.

Tidligere utgitt som DVD.

Produsert av Statped med støtte fra ExtraStiftelsen.

© 2012 Statped – ISBN: 978-82-7812-201-3