Produsert av Samarbeid

Bente og Bobla

En barnebok på tegnspråk om Bente og Bobla og koronaviruset.

Basert på boken “Bunty and Bubbly” av Sorit Gupto

Tegnspråkforteller:
Vivi Hurtley Thordarson

Fortellerstemme:
Helene Rødsand Winge

Lydopptak:
Skarsbakk Design

Lydredigering:
Marthe Trætli

Foto:
Finn Arild Thordarson

Etterarbeid:
Dag Bøe

“Bunty and Bubbly”
© 2012
Pratham Books

Lisensiert med Creative Commons 4.0 (CC) creativecommons.org

Utviklet i samarbeid med RISE – Reading Involves Shared Experiences –
et samarbeidsprosjekt mellom Gallaudet University og Swarthmore College
for å fremme litteratur og språkutvikling for døve barn og deres foreldre

https://riseebooks.wixsite.com/access

Takk til
Donna Jo Napoli
Gene Mirus
Melissa Curran

Videreutviklet med norsk fortellerstemme av Supervisuell
med støtte fra Stiftelsen DAM for Norges Døveforbund