Produsert av Abloom Abloom

De utvalgte

«De utvalgte» av Abloom Studios viser døve og hørselshemmede ungdommer med ulik bakgrunn. Hvordan er det å leve i en verden der lyd ikke er en del av sansene våre? Temaer som identitet, krysskulturelle utfordringer, jobbmuligheter, tabuer, språk og kommunikasjon tas opp i denne filmen av Faridah Shakoor.

Produsert av Abloom studios

(C) 2016