Produsert av Redd Barna Redd Barna

Det Magiske Klasserommet ikke-diskriminering

Det Magiske Klasserommet ikke-diskriminering er Redd Barnas undervisningsressurs for 5.-10.trinn der elevene utforsker retten til å ikke bli diskriminert gjennom relevante temaer og i sammenheng med bærekraftig utvikling. Undervisningsressursen er universelt utformet, interaktiv bestående av filmer og andre aktiviteter.