Produsert av Norges Døveforbund Norges Døveforbund

En tiger er for diger

Tegnspråkartist: Marianne Kolvik
Vokal: Amanda Baann Eftang

Produsent: Vivi Hurtley Thordarson
Prosjektleder: Ragna Huse

Oversettelse:
Ragna Huse
Marianne Kolvik
Sara Kaspersen

Musikk, lydopptak og mixing: Kjetil Mulelid
Vokalopptak: Skarsbakk Design

Klipp og effekter: Marthe Trætli & Dag Bøe
Illustratør: Pål Stadeløkken

Produsert av Supervisuell for Norges Døveforbund med støtte fra stiftelsen DAM.