Produsert av Samarbeid

Fødestue

“Fødestue” er en av kampanjefilmene til Likestillingssenteret KUN og FFO Trøndelag om universell utforming i prosjektet “Funker for meg”. Filmene skal være gøyale og skal utfordre normen for hvem det skal tilpasses for. Les mer om prosjektet og se alle filmene her: https://www.kun.no/prosjekter_ny/funker-for-meg

Tanken er å snu situasjonen slik at mennesker uten funksjonshemming får oppleve den strukturelle diskrimineringen som funksjonshemmede utsettes for. Prinsipp nummer fire i universell utforming er «Forståelig informasjon». Det innebærer at nødvendig informasjon til brukeren skal kommuniseres på en effektiv måte, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller brukerens sensoriske ferdigheter. Vi ønsker å vise hvordan helsetjenester kan være ekskluderende for de av oss med nedsatt funksjonsevne. I denne filmen viser vi hvor lite som skal til for å skape trygghet og forhindre ytterligere stress og redsel i en allerede sårbar situasjon. Filmen kan vekke sterke følelser. Vårt mål er likevel å skape større bevissthet om likeverdige tjenester og betydningen av dette, spesielt for de av oss med nedsatt funksjonsevne.

Prosjektet ble gjennomført med støtte fra Stiftelsen Dam.