Produsert av Samarbeid

Funkisdagbøker i koronatid

Da koronapandemien kom til Norge, stengte samfunnet ned. Alle skulle bli med på en dugnad for å bremse smitten. Vi tilpasset oss en ny hverdag. Eller – noen av oss fikk tilpasse oss situasjonen, mens andre ble glemt og etterlatt i mørket. Samfunnet glemte de funksjonshemmede. I denne filmen forteller de sine historier.

 

Produsert av Supervisuell 2021-2022 med støtte fra Stiftelsen Dam og Norges Døveforbund i samarbeid med Tegn.TV og TV2 Skole.

Det er tillatt å dele filmen fritt så lenge filmen ikke redigeres.

Filmen har tegnspråktolk på skjerm, synstolk og lukket (fastbrent) undertekst, men er også tilgjengelig versjon uten lukket tekst med undertekstfiler i SRT format. Filmen er også publisert på TV2 Elevkanalen og Tegn.TVs YouTube kanal. Ta kontakt med post@tegn.tv om du ønsker å dele filmen på andre plattformer for å få tilgang til masterfiler.