Produsert av NTS Kompetanse NTS Kompetanse

Gaming for seniorer

Gaming for tegnspråklige seniorer ble gjennomført av NTS Kompetanse i samarbeid med Norges Døveforbund. Prosjektet ble støttet av Stiftelsen Dam gjennom “Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten 2022” som ble finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet for å bidra til å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltak. Målet med prosjektet var å introdusere gaming som en sosial aktivitet for døve/hørselshemmede seniorer gjennom treff, kursvirksomhet og sosiale arrangementer. Prosjektet ble avsluttet november 2023.

 

Oppsummering av prosjektet ved prosjektleder Casper D. Lund.

Bonusmateriell: Prosjektet besøkte rådhuset i Oslo, hvor Oslo kommune arrangerte “showkamp” – med seniorer som konkurrerer i gaming!

Informasjonsvideoen som ble publisert i sosiale medier ved prosjektoppstart.