Produsert av Døves Media Døves Media

Gårsdagens helter

Dokumentarfilmen “Gårsdagens helter” tar for seg noen av Norges Døveforbunds høydepunkter opp gjennom historien. I forbindelse med NDF’s 100 års jubileum, så har vi invitert blant annet tidligere forbundsledere til å dele sine erfaringer og tanker rundt viktige kampsaker både i sine forbundsperioder og gjennom historien generelt.