Produsert av IDDIS

IDDIS – Norsk grafisk museum – Mediekorridoren – ordets betydning

De fleste avisene har debattregler. Internettaviser har gitt leserne mange flere muligheter til å delta i debatter og i kommentarfelt. Tidligere kunne debattredaktører sile ut hvem som fikk slippe til på avisens debattsider, men nå kan alle delta fritt.

Med oppfinnelsen av de løse typene og trykkpressen kunne man produsere aviser, bøker og mye annet raskere og i større mengder enn før:

Man trykte bøker, hefter, lover, kvitteringer, protokoller, brevhoder, pamfletter, aviser, løpesedler, ukeblad, dagsaviser, medlemsaviser, medlemsblad, adressetidender, adresselister, telefonkataloger, kataloger, protokoller, konvolutter, pølseposer, snopeposer, årsrapporter, produktkataloger, fergebilletter, togbilletter, fakturaer, regningsblanketter, arbeidsblokker og MYE MER!

Alt dette gikk an å produsere fortere og i en større mengde enn før. Det har vi prøvd å uttrykke med «papirsky-installasjonen» som løper fra en trykkpresse her til et kamera i den andre enden. Med internett og sosiale medier kan nyheter og andre tekster spres enda fortere og i større mengder enn da de måtte trykkes!