Produsert av Landsforbundet for syns og hørselshemmede Landsforbundet for syns og hørselshemmede

Intet sett, intet hørt – portretter av døvblinde

I denne portrettserien møter vi døvblinde og får et innblikk i hvordan det er å leve med nedsatt syn og hørsel. Døvblinde som gruppe er en av de mest usynlige minoritetene i det norske samfunnet, og teller rundt 500 personer. Mange opplever å bli møtt med fordommer og diskriminering. Det er lite kunnskap om døvblinde i samfunnet generelt, og gjennom dette prosjektet vil vi vise og synliggjøre døvblinde som en mangfoldig gruppe mennesker med ønsker, drømmer, rettigheter og behov som alle andre.

Episode 3: På rett spor

Småbarnsfar Ståle Hatlelid har syndromet Usher I. Han er født døv og vet at han en dag kommer til å miste synet. Som liten var Ståle alltid fascinert av alt som hadde med transport å gjøre, og som voksen har Ståle funnet seg en jobb og et arbeidsmiljø der han kan jobbe med det han elsker.

Episode 2: Det frivillige hjertet

Kari var 24 år, småbarnsmor og gravid da hun fikk diagnosen Retinis Pigmentosa. Hun ville komme til å miste synet, men kunne ikke forestille seg et liv som blind. Men med tiden fant hun et miljø med likepersoner.

Episode 1: Jakten på mestringsfølelsen

Eirik jobber som senior nettverks- og IT-sikkerhetskonsulent i Netpower IT Solutions. Han er døvblind og har norsk tegnspråk som førstespråk. Ingen av hans kollegaer kan tegnspråk. Likevel valgte han denne jobben framfor sin gamle stilling IT-konsulent i et tegnspråklig arbeidsmiljø. Det handler om å mestre nye utfordringer, og om å bli sett for den man er.

 

Flere episoder kommer i 2024!

 

Produsert av Supervisuell for Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB)
Prosjektet ble gjennomført med støtte fra Stiftelsen Dam.

For mer informasjon om LSHDB, besøk nettsiden www.lshdb.no

For mer informasjon om Eikholt – Nasjonalt ressurssenter for døvblinde, besøk nettsiden www.eikholt.no