Produsert av Hørselshemmede barns organisasjon Hørselshemmede barns organisasjon

Keiserens nye klær

Det klassiske eventyret av H.C. Andersen fortalt av André Røine Rugseth!

Dette er den andre filmen i en serie med klassiske tekster for barn produsert for Hørselshemmede Barns Organisasjon. Filmen er laget i to ulike versjoner. I den ene versjonen leser tegnspråkfortelleren eventyret fra en tekstkilde. I den andre versjonen fortelles eventyret på fritt grunnlag – tegnspråkfortelleren oversetter og gjendikter eventyret uten å følge tekstkilden. Fortellerstemme og undertekster er også forskjellige i de to versjonene. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam og Tegn.TV.