Produsert av Hørselshemmede barns organisasjon Hørselshemmede barns organisasjon

Prinsessen på erten

Ingrid Mai Eie forteller historien om “Prinsessen på erten” av H. C. Andersen!

Denne filmen er laget i to ulike versjoner: I den ene versjonen leser Ingrid Mai eventyret fra en tekstkilde. I den andre versjonen fortelles eventyret på fritt grunnlag, der Ingrid Mai oversetter og gjendikter eventyret uten å følge tekstkilden.

“Prinsessen på erten” er den tredje filmen i en serie med klassiske tekster for barn produsert i to versjoner for Hørselshemmede Barns Organisasjon. Fortellerstemme og undertekster er også forskjellige i de to versjonene. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam og Tegn.TV.

Prinsessen på erten - gjendiktet på fritt grunnlag

Prinsessen på erten - opplest fra kildetekst