Produsert av Tegn TV Tegn TV

Rødhette og ulven

Det klassiske eventyret “Rødhette og ulven” i en moderne fortolkning – på norsk tegnspråk!

Produsert 2019 av Supervisuell for tegn.tv med støtte fra Nasjonalbiblioteket