Produsert av Supervisuell Supervisuell

Rødhette og ulven

Det klassiske eventyret «Rødhette og ulven» i en moderne fortolkning – på norsk tegnspråk!

Produsert 2019 av Supervisuell for tegn.tv med støtte fra Nasjonalbiblioteket