Produsert av Supervisuell Supervisuell

Sveve litt for godt

Ravi er kjent for å eksperimentere med ulike uttrykk. Da ravisk ikke ble nok, forsøkte han seg på tegnspråk! Dette er bakomfilmen om musikkvideoen “Å”!

Under: musikkvideoen “Å” – gjengitt her med tillatelse fra Ravi.