Produsert av Norges Døveforbund Norges Døveforbund

Tegnspråk inkluderer!

En liten reklamefilm som viser hvor stor forskjell tegnspråk kan utgjøre.

Produsert for Norges Døveforbund. Vist på TV2 og TVNorge på reklamefrie dager.

I henhold til Kringkastingsloven er det ikke lov å vise kommersiell TV-reklame på langfredag, 1. påskedag, 1. pinsedag og 1. juledag. På disse dagene kan det imidlertid vises informative/opplysende filmer istedenfor vanlige reklamefilmer.

Filmen finnes i tre ulike lengder, denne er den lengste versjonen. I første halvdel av filmen er lyden uklar, diffus og ubehagelig, noe som gjør at hørende seere får en følelse av hørselshemming. I andre halvdel av filmen er lyden klar, ren og behagelig.

Produsert av Supervisuell for Norges Døveforbund med støtte fra ExtraStiftelsen (2014).
Manus og regi: Finn Arild Thordarson. Foto: Torleif Pettersen. Lyd: Ketil Vestrum Einarsen. Effekter: Allegro Film.