Produsert av Supervisuell Supervisuell

Tegnspråkfolk

Gjennom alle tider har døve blitt frarådet å velge sin drømmeutdanning eller jobb – fordi de ikke kan høre. Men døve har mange muligheter, flere enn mange kanskje tror.

I denne serien møter du døve innenfor ulike utdanninger og yrker. Drømmer, muligheter og ambisjoner er for alle – uansett om du snakker talespråk eller tegnspråk!

Del 1 av 4: Identitet

Del 2 av 4: Fordommer

Del 3 av 4: Karriere

Del 4 av 4: Ambisjoner