Produsert av NTNU NTNU

Tegnspråktolk i videregående skole – en veiledning

I denne informasjonsfilmen forteller Sigrid Slettebakk Berge om hvordan man best mulig kan tilrettelegge for tegnspråktolk i klasserommet. Informasjonen er utarbeidet med tanke på lærere som har ansvar for å tilrettelegge for sine døve og hørselshemmede elever, men er også nyttig for alle som vil vite mer om bruk av tegnspråktolk generelt!

Filmen er basert på Berges doktorgradavhandling “Tolkemediert undervisning for tegnspråklige elever i videregående skole. En analyse av undervisningstolkers rollesett.”

 

Produsert av Supervisuell for NTNU.
Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen.

Prosjektleder NTNU: Sigrid Slettebakk Berge
Prosjektleder Supervisuell: Finn Arild Thordarson