Produsert av Norges Døveforbund Norges Døveforbund

Trafikk 1-2-3

Grunnprinsipper for trafikkopplæring på tegnspråk. Her finner du innhold som dekker en del av pensum til klasse B førerkort, blant annet sikkerhet på veien og i bilen, vikeplikt, skilt, kjøring i kryss og rundkjøring, parkering, mm.

Trafikk 1-2-3 er produsert av Supervisuell i samarbeid med Norges Døveforbund, med støtte fra Stiftelsen Dam.

1: Praktiske opplysninger

Førerkortklasser, mål for opplæring, teori og øvelseskjøring

2: Grunnprinsipper for kjøring

Grunnregler for all trafikk, risiko for ulykker og miljøhensyn

3: Grunnleggende kjøreferdigheter

Forberedelse til kjøringen, oppgiring, nedbremsing, stans, vikeplikt

4: Veien og trafikkmiljøet

Veien, veikryss, veioppmerking, skiltgrupper, trafikklys og lignende

5: Kjøring i kryss

Kjøring mot kryss, plassering, vikeplikt, rundkjøring og kjøremønstre

6: Kjøring på vei mellom kryss

Plassering på veien, skifte kjørefelt, fletting, smal vei og hindringer

7: Stans og parkering

Kjøring inn på ny vei, kjørefelt, rygging og vending

 

8: Sikker og ansvarlig kjøring – del 1

Kjøreprosessen

9: Sikker og ansvarlig kjøring – del 2

Veigrep, bremselengde, tilpassing av fart

10: Sikker og ansvarlig kjøring – del 3

Kjøring i mørket og sikkerhetsutstyr