Produsert av Supervisuell Supervisuell

Underveis

Prosjekt “Underveis” ble gjennomført av Supervisuell i samarbeid med Norges Døveforbund. Prosjektet ble støttet av Stiftelsen Dam gjennom “Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten 2022” som ble finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet for å bidra til å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltak. Målet med prosjektet var å fremme tur- og friluftsliv for døve/hørselshemmede i samarbeid med Den Norske Turistforening (DNT). Dette prosjektet ble avsluttet november 2023, men Supervisuell og DNT samarbeider om å videreføre inkluderingsarbeidet.

 

Filmen er en oppsummering av prosjektene med noen glimt fra turene som ble gjennomført!