Produsert av NTS Kompetanse NTS Kompetanse

Tegnspråklig vernepleieutdanning

Ved opptak til bachelor i vernepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) høsten 2022 er 16 av 85 studieplasser kvotert til søkere som er døve/hørselshemmede og snakker tegnspråk. Dette er et forsøksprosjekt som er blitt etablert i et samarbeid mellom NTS Kompetanse og USN gjennom prosjektet “Tegnspråklig vernepleieutdanning” med støtte fra Stiftelsen Dam og Norges Døveforbund. På denne siden har vi samlet informasjon om studietilbudet og om prosjektet.

Søknad sendes gjennom Samordna opptak, og du kan søke fra og med den 1. februar fram til 15. april. Se USN sine nettsider for vernepleierutdanningen for mer informasjon om studiet og om hvordan du søker her: https://usn.no/vernepleie

Det er viktig å presisere at NTS Kompetanse sin rolle har vært å samarbeide med USN om å få etablert et tilrettelagt tilbud for døve/hørselshemmede i bachelor vernepleie, men det er USN som står for selve studietilbudet og Samordna opptak som står for søknadsprosessen. Prosjektet “Tegnspråklig vernepleieutdanning” avsluttes i 2022. Bachelorstudiet i vernepleie er 3-årig og pågår fra høsten 2022 til våren 2025.

Har du spørsmål om prosjektet? Ta gjerne kontakt med oss på epost: post@ntskompetanse.no

For spørsmål rundt studietilbudet, se https://usn.no/vernepleie – der finner du også kontaktinfo til studieveileder og fagansvarlig.

USNs egen informasjonsside om det tilrettelagte tilbudet: https://www.usn.no/studier/finn-studier/vernepleierutdanning-tilrettelagt-for-tegnsprak/

Nyhetssak om studietilbudet: https://www.usn.no/aktuelt/viktig-bidrag-til-et-mer-inkluderende-arbeidsliv-og-samfunn

 

Nytt tilbud for tegnspråklige ved USN Porsgrunn fra høsten 2022

Finn Arild Thordarson og Steinar Vikholt forteller om prosjektet og bakgrunnen for å etablere tilbudet.

 

Programkoordinator om praksis og studieplan

Sabine Gehring svarer på noen ofte stilte spørsmål:
– Blir praksisperioden tilrettelagt for tegnspråklige?
– Er dette egen vernepleieutdanning for døve?
– Er det mulig å ta studiet på deltid eller over nett?

Hvordan søke seg inn på vernepleie som del av kvoten med døve søkere?

I denne videoen viser vi hvordan man søker inn tegnspråk-kvoten på vernepleierutdanningen i Universitetet i Sørøst-Norge. Du må legge ved dokumentasjon for å bli vurdert i kvoten, og det kan man gjøre ved å legge ved kopi av tolkevedtak. NAV tolketjenesten kan gi deg en kopi av vedtaket – ta kontakt med din lokale tolketjeneste. Kontaktinfo finner du her: https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hjelpemidler-og-tilrettelegging/tolketjenesten

Husk også at du kan ta kontakt direkte med USN på deres infoside for studiet – de svarer også på spørsmål. Dersom du ikke får til å legge ved vedtak på tolk og kan dokumentere dette på annen måte, ta kontakt med USN – se kontaktinfo her: https://usn.no/vernepleie