Produsert av Supervisuell Supervisuell

Covid-19: Practice proper hygiene

Proper hygiene can reduce your chances of getting the coronavirus. This video will explain proper hand hygiene and social distancing rules.

سوﺮﯿﻔﺑ ﻚﺘﺑﺎﺻإ صﺮﻓ ﻦﻣ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا ﺔﻓﺎﻈﻨﻟا ﻞﻠﻘﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻦﯾﺪﯿﻟا ﺔﻓﺎﻈﻨﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا ﻮﯾﺪﯿﻔﻟا اﺬھ حﺮﺸﯿﺳ .ﺎﻧورﻮﻛ
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺪﻋﺎﺒﺘﻟا ﺪﻋاﻮﻗو

Å oppretteholde god hygiene kan redusere sjansen for å bli smittet av koronavirus. Denne videoen forklarer god håndhygiene og regler for sosial distansering.