Produsert av Supervisuell Supervisuell

What to do if you have Covid-19?

How does Covid-19 develop in individuals? What steps must you take to ensure yours and others safety?

تاﻮﻄﺨﻟا ﻲھ ﺎﻣ ؟داﺮﻓﻷا ىﺪﻟ COVID 19 رﻮﻄﺘﯾ ﻒﯿﻛ ﻦﯾﺮﺧﻵا ﺔﻣﻼﺳو ﻚﺘﻣﻼﺳ نﺎﻤﻀﻟ ﺎھذﺎﺨﺗا ﻚﯿﻠﻋ ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟا

Hvordan utvikler covid 19 seg hos mennesker? Hvilke tiltak må du gjøre for å ivareta din og andres sikkerhet?