Produsert av IDDIS

Introduksjon til IDDIS – Norsk hermetikkmuseum og Norsk grafisk museum

Velkommen til våre utstillinger om trykkekunst og hermetikkindustri. Vi tilbyr «omvisning» på tegnspråk, se etter tegnspråk-symbolet og QR-kodene i utstillingene. Videoene finner du også på tegn.tv

Museet forteller om hermetikkfabrikker og trykkerier som ble en viktig del av industrien i Stavanger fra slutten av 1800-tallet. Med den store hermetikkindustrien vokste det frem et stort behov for trykksaker, og det var den litografiske produksjonen som la grunnlaget for den sterke grafiske industrien i Stavanger. Museene formidler Stavangers viktige industrihistorie fra da byen var en levende hermetikkby.

Du kan velge å besøke bare en av utstillingene, eller begge to. Gå mot venstre for å starte besøket i utstillingen om trykkekunsten, gå gjennom kafeen og inn i den gamle bygningen for å starte besøket i utstillingen om hermetikkindustrien. Går du til høyre for billettskranken, og inn glassdørene kommer du inn i utstillingen om litografi. Dette er møtepunktet for utstillingene om trykkekunst og hermetikkindustri, fordi litografiet ble brukt til å trykke etikettene til hermetikkproduktene.

I andre etasje på Norsk grafisk museum (den nyeste bygningen) finner du Trykkeriet med trykkerimaskiner og annet utstyr som er i drift. I andre etasje på Norsk hermetikkkmuseum (den eldste bygningen), kan du se en flott fagforeningsfane, medaljer, diplomer. Her kan du også bli kjent med noen av dem som arbeidet i hermetikkindustrien i gamle dager.