Produsert av IDDIS

IDDIS – Norsk grafisk museum – Det skrevne ord

Hva er forbindelsen mellom skriving, teknologi og samfunn? Hvilke materialer ble brukt til å skrive på? Og med hvilke skriveredskaper? Hvilken betydning har skriving hatt i samfunnet? Her får du lære om historien fra før vi fikk skriftspråk, frem til nåtiden hvor vi uttrykker oss på nettbrett og mobile plattformer. Hvordan har skriftkulturen utviklet seg og hvilken betydning har den hatt i samfunnet? Lær om skrifttegn fra hele verden og på hvilke materialer de er skrevet på.

Før folk kunne skrive, kommuniserte man med symboler. For svært mange år siden satte noen sine håndavtrykk på hulevegger eller malte hulemalerier som symboliserte viktige hendelser i dagliglivet. Du kan også prøve å gjøre det. Sett ditt håndavtrykk på tavlen!

Kartet på veggen viser noen av skriftsystemene i verden i dag. Det er omtrent 150 levende skriftspråk, og engelsk, kinesisk og spansk er de største.

Vi skiller mellom skriftspråk og talespråk. For å skrive et språk trenger man et alfabet. Det er flere talespråk enn skriftspråk i verden. I Norge er tegnspråk anerkjent som et offisielt og fullverdig språk. At språket er fullverdig, betyr at det har slik status at det kan brukes i alle sammen henger og alle deler av samfunnslivet, og at det har et spesialisert ordforråd.

Før trykkekunsten ble oppfunnet på 1400-tallet var det munker og nonner i klostrene som kopierte de håndskrevne dokumentene som fantes. Når avskriftene var gjort ble sidene dekorert med initialer i gull og fine farger.

Frem til reformasjonen ble mange bøker produsert i Vadstena kloster i Sverige. På det meste fantes det 1400 bøker i bibliotek-klosteret, og biblioteket ble regnet som det største klosteret i Nord Europa. I dag er 450 av disse bøkene bevart.