Produsert av IDDIS

IDDIS – Norsk grafisk museum – Avistegneren Henry Imsland

Avistegneren Henry Imsland som ble født i 1900 er kanskje mest kjent gjennom sin lange karriere i Stavanger Aftenblad hvor han var ansatt fra 1921 til sin død i 1981. Her tegnet han bl.a. rogalendingen, i alle dens variasjoner. Han tegnet til spalten «Folk e’ løgne» med forrektige rogalandsdialekt*, under vignetten «Se deg om i glede» viste han rogalandsnaturen slik han opplevde den, han tegnet portretter og andre motiver avisen trengte. Henry Imsland var også teatertegner, og hadde lenge sin faste plass på Rogaland teaters generalprøver. Som illustratør ga han bl.a. Ajax-bøkene en ekstra dybde med sine tolkninger av bl.a. Johanna og Broremann, tegnet postkort og malerbøker for Lærdal.

Henry Imsland forteller selv at «I min barndom, jeg var knapt fylt 8 år, meldte jeg meg inn på Arbeidsskolen for gutter. Jeg avanserte skyndsomt til tegneklassen og mitt livs mål var nådd!»

Imsland ble døv etter at han hadde hatt skarlagensfeber som 9-åring. Han måtte da slutte på folkeskolen og begynne på Den offentlige skole for døve i Trondheim. Her gikk han på Gløshaugen, skolen for de som var best i talespråk. Imsland forteller selv: «Der ble jeg plassert sammen med 15 andre barn som også hadde mistet hørselen. Vi brukte bare en del naturlige tegn på skolen der i min tid. Ellers gikk det på tale/munnavlesning.»

Han fortalte at han først stilte ut tegningene sine i kjellervinduene hjemme, «dessverre uten noe utbytte» men som 16-åring kom jeg inn på Kunst- og håndverkskolen i Kristiania»

Imsland ble antatt ved Høstutstillingen da hans lærere sendte inn flere av hans raderinger i 1920. Året etter begynte han å tegne for Stavanger Aftenblad, men tegnet også for avisene 1. Mai, VG, Tidens Tegn og Morgenbladet. I 1924 var han med å starte vittighetsbladet Molboposten, og utviklet her en spesiell evne til å tegne politiske karikaturer med sin særegne enkle, men treffende strek. Henry Imslands karikaturer beskrives som treffende, men aldri krenkende, og han refererte til sitt arbeid som øyeblikkets kunst.

Avistegning er samtidsdokumentasjon.  Den er friere og kan kanskje tøye strikken et hakk lengre enn andre journalister. For Imsland anså seg selv som journalist. Han var første avistegner som ble medlem av Norsk Presseforbund, og 1958 vant han Narvesen-prisen, en pris for journalistikk. Norsk grafisk museum har som formål å bevare og formidle historie om trykkekunst og grafisk industri i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, med hovedvekt på Stavanger.