Produsert av IDDIS

IDDIS – Norsk grafisk museum – Det trykte ord

I Europa ble boktrykkerkunsten utviklet av Johann Gutenberg på 1400-tallet. Hans oppfinnelse fikk stor betydning i samfunnet, fordi bøker ble billigere og mer tilgjengelige, og kunnskap kunne spres på en helt annen måte enn før.

Gutenberg var en renessansemann og innovatør, og videreutviklet og kombinerte allerede kjente teknikker og oppfinnelser. Oppfinnelsene hans omfattet skriftstøping, setting med løse typer, mekanisk trykking ved hjelp av en trepresse og tilberedning av trykkfarge.

Ut fra dette vokste faget typografi, som handler om utforming og produksjon av trykksaker.  Typografene var blant de første som opprettet fagforeninger i Norge, og hadde omfattende samfunnskunnskap og stor fagstolthet.

Hva er god typografi?

God typografi bruker skrifttyper (typesnitt) som gir riktig uttrykk på teksten. Hver skrifttype har små detaljer som gjør den unik.

God typografi kombinerer tekst og bilde på en måte som gjør det lett for mottakeren å lese og forstå budskapet.

God typografi skaper en helhet av skrifttyper, skriftstørrelser, marger, farger, bilder, linjeavstand, bokstav- og ordmellomrom, og papir.

God typografi bruker balanse, kontrast, bevegelse, proporsjon, rytme, harmoni og dynamikk som virkemidler i en helhetlig komposisjon.

I dag har grafiske designere med spesialiserte dataprogrammer overtatt de fleste av arbeidsoppgavene en typograf utførte.