Produsert av Supervisuell Supervisuell

The Covid-19 Coronavirus

What is the coronavirus? This video will explain the virus and give basic guidelines about the virus and social distancing.

ما ھو فیروس كورونا؟ سیشرح ھذا الفیدیو الفیروس ویقدم إرشادات أساسیة حول الفیروس والتباعد الاجتماعي

Hva er koronavirus? Denne videoen vil forklare hva viruset er og gi grunnleggende råd om viruset og sosial distansering.