Produsert av Norges Døveforbund Norges Døveforbund

Hjelp! Barnet mitt hører ikke!

Filmene er også tilgjengelig med tale og tekst i andre språk:

Arabisk – SomaliUrdu

Prosjektleder: Ketil Vestrum Einarsen

Produsert for Norges Døveforbund av Supervisuell med støtte fra ExtraStiftelsen 2017.
Arabisk, somalisk og urdu språkversjoner med støtte fra Stiftelsen Dam 2020-2021.

Se også prosjektets Facebook-side https://www.facebook.com/barnetmitthoererikke/

(C) 2017-2021 Supervisuell