Produsert av Supervisuell Supervisuell

Hjelp! Barnet mitt hører ikke!

Prosjektleder: Ketil Vestrum Einarsen

Produsert for Norges Døveforbund av Supervisuell med støtte fra ExtraStiftelsen

Se også prosjektets Facebook-side https://www.facebook.com/barnetmitthoererikke/

(C) 2017 Supervisuell