Produsert av Døves Media Døves Media

Samliv – Kapittel 3: Problemer og konflikter

Det er helt normalt med problemer og konflikter i forhold.
Det viktige er at det håndteres på en god måte!

  • Hva er problemet egentlig? (1:38)
  • Symptomer på underliggende temaer (1:42)
  • Eksempler på underliggende temaer (3:06)
  • Hva kan dere gjøre? (1:50)
  • Problemløsingsmodellen (8:32)

Hva er problemet egentlig?

Symptomer på underliggende temaer

Eksempler på underliggende temaer

Hva kan dere gjøre?

Problemløsingsmodellen