Produsert av Døves Media Døves Media

Om samliv

- på tegnspråk

Logo med teksten

Informasjonsfilm på norsk tegnspråk om samliv – basert på PREP, som er en forkortelse av den amerikanske betegnelsen Prevention and Relationship Enhancement Program.

På norsk: Et forebyggende program som styrker samliv.

Filmen er ment som en innføring i PREP, og gir par tips og råd for å jobbe med forholdet. Hvis dere ønsker å gå videre og delta på PREP samlivskurs, ta gjerne kontakt med Modum Bad for mer informasjon.

Basert på “Samlivs-DVD på tegnspråk” (2010) produsert av Døves Media, distribuert med Døves Tidsskrift som DVD. Re-mastered for distribusjon på web av Supervisuell (2015). Konvertert fra SD 50i til HD 25p og nytt lydspor og grafikk. Originalproduksjon (2010) og web-versjon (2015) med støtte fra ExtraStiftelsen. (C) 2010,2015 Norges Døveforbund. Norske undertekster (valgfritt).

PREP er oversatt og bearbeidet for norske forhold av Modum Bad.
Tegnspråkversjon utviklet med tillatelse fra Modum Bad.


Spørsmål om filmen? Send gjerne epost til post@supervisuell.no
Henvendelser til Norges Døveforbund? Ta kontakt på post@doveforbundet.no


Originalproduksjon team (2009-2010):

Regissør: Lars Jørgen Mørland
Programledere: Martin Skinnes og Kristin Fuglås Våge.
Skuespillere: Vivi Hurtley Thordarson, Finn Arild Thordarson, Yvonne Christoffersen, Tony Machin og Gunnar Fauskanger.
Foto: Ingvild Ulset.
Grafikk og design/produksjonsassistent: Jose Oriola
Etterarbeid/DVD-authoring: Paulo Chavarria, Frø Film & Media
Produksjonsleder: Marit B. Kolstadbråten
Produsent/manus og klipp: Finn Arild Thordarson
Produksjonstolker: Robert Osdal, Kathrine Kvalheim, Elisabet Olsen, Jorunn Hartveit, Irene Virkesdal og Ina Lauritzen
Faglige konsulenter: Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse ved Lene R. Nielsen og Kristin B. Kjærgård.
Takk til: Samlivssenteret Modum Bad, Norunn og Rune Anda, Signo Dokken og Østensjø familiekontor ved Nina Lang.