Produsert av Døves Media Døves Media

Samliv – Kapittel 4: Tilgivelse, oppgjør og forsoning

Før eller senere vil de fleste par oppleve at en må be om unnskyldning eller tilgivelse.
Vi ser på hvordan dette kan håndteres på en god måte for både små og store hendelser.

  • Hva er tilgivelse (1:41)
  • Tilgivelsesprosessen (3:38)
  • Hvem har skylden – egentlig? (2:28)
  • Oppgjør og små tilgivelser i hverdagen (3:10)

Hva er tilgivelse?

Tilgivelsesprosessen

Hvem har skylden - egentlig?

Oppgjør og små tilgivelser i hverdagen