Produsert av Døves Media Døves Media

Samliv – Kapittel 8: Hengivenhet og forpliktelse

Siste tema er hengivenhet og forpliktelser.
Dette er to nøkkelfaktorer for å få et nært, dypt og livslangt forhold.

  • Hengivenhet og forpliktelse (5:52)