Produsert av Døves Media Døves Media

Samliv – Kapittel 9: Oppsummering

En oppsummering av alle temaer vi har vært innom – og tips for de som vil jobbe videre med forholdet.

For de som vil gå videre anbefaler vi å ta kontakt med ditt lokale familievernkontor – se www.bufdir.no.

Samlivssenteret Modum Bad har også PREP-kurs i Norge – se www.modum-bad.no.

  • Oppsummering (3:20)